Akkreditált képzés

A „Néptánc és népi játék alapú készség és képesség fejlesztés az általános iskolában és az óvodában” című 30 órás képzést 2015-ben és 2020-ban is akkreditáltattuk.

Célunk, hogy támogassuk a pedagógusokat a magyar néptáncok és népi játékok megtanításában. Hisszük, hogy táncaink, játékaink alapvető szerepet töltenek be gyermekeink testi és lelki fejlődésében. Akkreditált képzésünkben segítséget nyújtunk a pedagógusoknak a

  • néptánc és népi játék foglalkozások megtartásában;
  • népi játék repertoár bővítésében;
  • néptánc tudás megalapozásában, bővítésében;
  • módszertani sokszínűség kialakításában;
  • motívumok, motívumfűzések lebontásában és újraépítésében;
  • pedagógusi kompetenciáik fejlődésében: csoport és közösségfejlesztő, tanulói személyiség-, készség-, és képességfejlesztő, szakmai együttműködés, kommunikáció és önművelés kompetenciákban.

A képzés díja 40.000,- Ft/fő. Csoportos kedvezmények, részletfizetési lehetőség! 

Adatszolgáltatási nyilvántartási szám:                 D/4806/2020

Alapítási engedély száma:                                      232/10/2020

Felnőttképzési nyilvántartási szám:                      A/9774/2020

Iktatószám:                                                              PED/232-1/2020

A program tartalmának rövid ismertetése:

A gyakorlatorientált képzés célja, hogy felkészítse az óvodában és az általános iskolában dolgozó pedagógusokat népi játék és néptánc foglalkozások megtartására és a játékokban, táncokban rejlő nevelési lehetőségek kibontására. A magyar népi játékok és táncok kiválóan alkalmasak a gyermekek képességeinek, készségeinek fejlesztésére. Hagyományos közegükben és funkciójukban az önfeledt szórakozás mellett a nevelésben is nagy szerepet játszottak. Ezért a képzést alapítók fontosnak tartják, hogy a gyermekekkel legtöbbet foglalkozó pedagógusok megfelelő képzettséggel rendelkezzenek a játékok és táncok pedagógiai és színpadi alkalmazásában.
A Táncfolklorisztikai alapismeretek modul rövid áttekintést ad a legszükségesebb elméleti alapokról.
A Népi játék ismeret modulban számtalan mondókát, kiszámolót, szellemi-, mozgásos, eszközös és párválasztó játék szabályát sajátítjuk el, ismerkedünk meg szerepükkel a nevelésben.
A Népi játékok módszertana témában a népi játékok átadásának szakmai mesterfogásait adjuk át. Kiemelve a játékokban található készség-, képességfejlesztés fontos területeit.
A Néptánc ismeret modulban elsajátítunk moldvai körtáncokat és az ugrós táncok alapját jelentő mozdulatokat, motívumokat.
A Néptánc módszertan téma során a táncok előkészítéséhez szükséges népi játék kapcsolódásokat és azokat a játékos módszereket tárgyaljuk melyek hatékony és élvezetes átadást tesznek lehetővé.
Az Összefoglalás modulban a képzés lényegét átismételve a résztvevők képesek lesznek a játékok megtanítására, úgy hogy azok a gyermekek testi és lelki épülésére szolgáljanak. Ismerni fogják a játékok tánc előkészítő elemeit. Képesek lesznek előadni ugrós és moldvai táncokat. Valamint ismereteket kapnak a színpadi alkalmazás mikéntjéről.
A képzésen dominál a nagycsoportos kör alakzatú munkaforma, de a kiscsoportos feladatok is jelentősek. Módszerek közül az előadás, a szemléltetés, a magyarázat, a megbeszélés és a gyakorlás áll a középpontban.Jelentkezés Résztvevők visszajelzései
« Vissza a főoldalra