Dr. Sándor Ildikó

Magyar-néprajz szakos bölcsészdiplomám (1990) majd a doktori cím megvédése után (2002) a Hagyományok Háza munkatársa lettem, 2010-től ezzel párhuzamosan a Magyar Táncművészeti Egyetemen tanítok, 2015 óta docensként.

Főbb szakterületeim a néprajzon belül a népszokások, népköltészet, mindenekelőtt pedig a gyerekfolklór és a népi játékok. A néprajz mellett a néphagyomány napjainkban való továbbéltetése, a hagyományátadás módszertana elméletben és gyakorlatban is foglalkoztat: 1988 óta vezetem a Kőketánc gyermektáncházat (Marczibányi téri Művelődési Központ), alkalmanként mesét mondok, nyári táborokban népi sportjátékokat tanítok.

A felnőttek és a fiatalabb korosztály néprajzi ismeretterjesztésével is intenzíven foglalkozom: a „Forgószél és Garabonciás" tanulmányi verseny  ötletgazdájaként, az INFORádió Aréna című műsorának rendszeres közreműködőjeként, néprajzi tárgyú könyvek, tanulmányok szerzőjeként.

Kitüntetések:

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés

Egyesületi tagságok:

Magyar Néprajzi társaság tagja (1988-tól)

Magyar Pedagógiai Társaság Hagyományismereti szekciójának alapítója és 2003-tól szakmai titkára, 2008-tól elnöke, 2005-től az MPT Szakmai Kollégiumának tagja

Moldvahon Kulturális Közhasznú Egyesület alapító tagja, alelnöke.

Publikációk:

A tanító névnapi köszöntése Bödén. in: Hála József- Horváth Gyula szerk. Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szentendre, 1990. 137-139.

Halottvirrasztás Bödén. in: Hála József- Horváth Gyula szerk. Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szentendre, 1990. 140-146.

Milyenek a "szent emberek"? in: Romsics Imre szerk. A másik ember. Kalocsa, 1994. 109-112.

A hangszerkészlet és a táncélet változásai Klézsén. Ethnographia CVI. (1995) 2. 927-936.

Folk Dance and Folk Music Revival in Hungary (1970's-1990's). in: ed. by Dr. E. Karpodini-Dimitriadi: Ethnography of European Traditional Cultures. Society, Cultural Tradition, Built Environment. Athens, 1996. 147-155.

Homokkomárom - egy megújuló búcsújáróhely. in: Benedek Katalin - Csonka Takács Eszter szerk. Démonikus és szakrális világok határán. Budapest, 1996.

A kegyességgyakorlat történeti formái egy paraszt-ecclesiola tevékenységében. in: Küllős Imola-Molnár Ambrus szerk. Vallási néprajz 9. Budapest, 1997. 393-405.

- Vakler Annával közösen: "A hazugság, az vót akkor az igaz..." in: Küllős Imola-Molnár Ambrus szerk. Vallási néprajz 9. Budapest, 1997 227-235.

A próféta és hívei Nagydobronyban. in: Pócs Éva szerk. Extázis, álom látomás. Tanulmányok a transzcendensről I. Balassi Kiadó, Budapest, University Press, Pécs 1998 147-155.

Egy vallásos kisközösség viszonya a hagyomány és modernizáció kérdéséhez. In: Szűcs Alexandra szerk. Hagyomány és modernizáció a kultúrában és a néprajzban. Budapest, 1998. 169-176.

Új zarándoklatok. Adatok a búcsújárás turizmus-jellegű vonatkozásaihoz. In: Fejős Zoltán szerk. A turizmus mint kulturális rendszer. Budapest, 1998 24-28.

Palya Beával közösen: Női szerepek a siratókban. In: Küllős Imola szerk. Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában. Budapest, 1998 111-120.

The Image of the Other World in a Peasant Bible Paraphrase. (Borbála Szanyi Mikó’s Eternal Gospel”) Acta Ethnographica Hungarica, 43 (1-2), pp. 43-53.

Búcsújárás és engesztelés a homokkomáromi kegyhelyen. Adatok egy szent hely kontinuitásának és megújulásának kérdéséhez. In: Benedek Katalin-Csonka-Takács Eszter szerk. Démonikus és szakrális világok határán. Budapest, 1999. 477-485.

Some Historical Aspects of Laic Calvinist Piety. In: Ülo Valk ed. Studies in Folklore and Popular Religion vol.3. Tartu, 1999. 235-243.

Folklore Revival and Identity: The Hungarian Csángó Case. in: László Felföldi and Ildikó Sándor ed. Multicultural Europe: Illusion or Reality. Budapest, 1999 44-50.

Móricz Kálmán: Nagydobrony. (könyvismertetés) Dimenziók 1994.3.

László Felföldi and Ildikó Sándor ed.: Multicultural Europe: Illusion or Reality. Budapest, 1999.

Arriving I Kissed the Field…Jeff Bernard, Peter Grzybek, Gloria Withalm ed. Modellierungen von Geschichte und Kultur/Modelling History and Culture. Vol.1. Wien: ÖGS 2000, 633-641.

”És amíg én imádkozék, megnyilatkozék felettem az ég.” A túlvilág képzete egy paraszti bibliaparafrázisban. In Pócs Éva szerk.: Lélek, halál, túlvilág. Balassi Kiadó 2001, 90-99.

Csángó Táncház – Minority Culture – Identity. Hungarian Heritage 3. (2002.) 80-86.

Tücsökringató. Ölbeli játékok. Hagyományok Háza

Benedek Krisztina – Sándor Ildikó: Útravaló. A néphagyományok közvetítésének módszerei az óvodában. Hagyományok Háza

Sándor Ildikó (szerk.) A betonon is kinő a fű. Tanulmányok a táncházmozgalomról. Hagyományok Háza

Küllős Imola - Sándor Ildikó (közreadók): Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. L'Harmattan Kiadó

„Régi szokás szerint…” Sándor Ildikó néprajzkutatóval változó ünnepi hagyományainkról beszélget Exterde Tibor. Hagyományok Háza

Sándor Ildikó – Benedek Krisztina: Néprajz, néphagyomány. Képzőművészeti Kiadó, Budapest

Sorozatszerkesztés:

Helyi hagyományok sorozat (Hagyományok Háza)

Aszódi Erzsébet: Szolnok környéki hagyományok a művészeti nevelésben

Herczegh Kata: Az almabáltól a labdacéhig.

Benedek Krisztina: Cibri, cibri…Galga-menti játékfűzések.

Gundyné Szerényi Andrea: Csíp, csíp, csibőricke. Dél-Alföldi hagyományok az óvodában.

Bakonyi Lászlóné – Ónodi Béla: Szili kút, szanyi kút…Rábaközi hagyományok a művészeti oktatásban.

Filmek néprajzi szakértőjeként:

Az erdősi gyülekezet (Duna TV, 1996)

A betevő falat – savanyítás (Duna TV, 2003)« Vissza a főoldalra